SYS-LOESUNGEN
v/Heidrun Sonne

Familieopstilling efter Bert Hellinger

     Uden rødder - ingen vinger 
 

 Bert Hellinger    

Hvad er en familieopstilling?

Ethvert menneske er dybt rodfæstet i ubevidste forestillinger, i regler, samt i sin familiemæssige skæbne og tragiske forviklinger - uden overhovedet at være bevidst om det. Disse forhold kan virke gennem flere generationer, og forårsage at nye familiemedlemmer repeterer en smertefuld skæbne, der stammer fra et tidligere familiemedlem. Det kan være at et familiemedlem ofrer sin sundhed, sin rigdom eller lykkelige liv – eller endda sit eget liv – for andre familiemedlemmers skyld. Det overraskende er, at denne person, som ofrer sig selv, ikke har nogen som helst ide om hvorfor og fra hvem det kommer.

Under en familieopstilling, kan deltagerne iagttage hvordan familien er forbundet i kærlighed og trofasthed. Igennem Bert Hellingers systematiske arbejde med familieopstillinger, bliver de ubevidste familiebilleder synliggjort. Det kan aflaste, løse sammenhænge og forhold der bliver fundet hos de forskellige familiemedlemmer, hvilket kan afslutte smertefulde forbindelser. I det ”opstillede” løsningsbillede, kan det der før var uforløst og undertrykkende i familien, igen komme i orden. Disse erkendelser og iagttagelser har en dybere virkende effekt på det sjælelige plan.


Hvordan foregår en familieopstilling?

De personer der vælger at opstille deres familie, vælger fra deltagergruppen repræsentanter for dem selv og for andre vigtige familiemedlemmer. De opstiller disse familiemedlemmer, sådan som de intuitivt og impulsivt opfatter deres placering i familien.

Ved dette opdages strukturer, udstødninger, samhørigheder og identificeringer indenfor familien, og ens egen indre oplevelse bliver tydeliggjort igennem opstillingen, og adopterede opførelses- og livsmønstre kan blive identificeret og givet tilbage. Familiemedlemmer kan blive anerkendt og ekskluderede personer kan blive tilbageført i gruppen.

Ved denne type arbejde er det muligt at aflaste og ofte finde en løsning på livskriser, parproblemer, familieproblemer, gentagne ulykker, selmordstendenser, depression, alvorlig sygdom, ubeslutsomhed, præstationsangst, erhvervsmæssige problemer etc.

Familieopstillingerne i form af en- eller todags workshop/seminar giver deltagerne muligheden for at ”opstille” deres oprindelige familie eller deres nuværende familie system, for derigennem bedre at kunne forstå årsagen til personlige problemer og dermed finde løsningen.

Det er også muligt, at opstille andre problemer som frygt, personlige svagheder, symptomer, sygdom, organer, beslutningssituationer etc.

I stedet for at opstille sin familie kan du i stedet deltage som ”observant”, hvilket betyder, at du tilbyder at blive brugt som ”repræsentant” for andre familiemedlemmers systemer. Erfaringerne viser, at ”stedfortrædere” ofte oplever det som en gave, at blive valgt som ”repræsentant”, da de dermed kommer i kontakt med dybereliggende følelser, som de ellers ikke ville være i stand til at opleve. Ofte kan løsningen på egne problemer, blive fundet ved at tilbyde sig selv for en anden person som repræsentant.


Pris for 4 timers workshop kr. 280,00 per person
(kr. 500,00 for par) inkl. én opstilling.For nærmere oplysning og tilmelding
:

Heidrun Sonne 
Kirkeballevej 6 
Store Rise 
5970 Ærøskøbing
 
Mobil: +45 20 83 13 71 
 
info@sys-loesungen.de